Ring oss: 0709-21 86 01

Håltagning i Halmstad

Kontakta oss

Betonghåltagning i Halmstad

Vi diamantskär och utför borrning i alla typer av material, exempelvis betong, sten och tegel, samt öppnar vägen för bland annat ventilation, rör, kablar, ljus, dörrar, kapning av pelare och balkar samt borrning för räcken och belysningsstolpar till uppsågning av hisschakt i trapphus eller nya sophanteringsinstallationer vid fastighetsrenoveringar. 

Betonghåltagning & sågning i betong

Vi utför arbeten från Varberg i norr till Helsingborg i söder med omnejd och utför sågning och håltagning i betong och andra hårda material som sten, tegel och armerad betong. Vi tar uppdrag från både byggföretag, fastighetsbolag och privatkunder. Som kund kan du behöva hjälp med håltagning vid renovering och ombyggnad för ta hål för nya fönster och dörrar. Det kan även gälla håltagningar och betongborrning för VVS- och elinstallationer, borrning i betong för räcken, ventiler med mera.

Håltagning

Exempel på arbeten som kan kräva håltagning är:
Byten av rörstammar  i äldre hus.
Nya fönster och dörröppningar.
Felgjutningar på byggarbetsplatser.
Byte av planlösning.
Avlopp till golvbrunnar.
Byte av golvbrunn.
Hiss och ventilation
- Kontakta oss för att få veta mer hur vi kan hjälpa dig med håltagning. 


En håltagare använder avancerad teknisk utrustning och kunskapen om säkerhetsfrågor är viktig. Borrning och sågning i hårda material som betong sker med diamantredskap. Som håltagare jobbar du både i nyproduktion och med ombyggnader av hus.

Kontakta oss

Kontakta oss på Maja & Company